Skip to main content

REGLEMENT LOLLEPOTTERS RECREATIEVE TRIATLON

1. Algemene Gegevens & Wegwijs

Datum:   
zaterdag 29 juni 2024

Plaats:    
Domein de Renesse
Lierselei 30, 2390 Oostmalle

Parkeergelegenheid voor deelnemers en supporters in Oostmalle:
Parking Koetshuis, Lierselei 30
Parking KVC Oostmalle Sport, Lierselei 50A
Parking Ontmoetingscentrum De Notelaar, Lierselei 15

Tijdstip start:
Het startsein wordt om 19h00 gegeven aan brug 7, Rijkevorsel

Afstanden:
Zwemmen: 300 meter
Fietsen: 20 kilometer
Lopen: 5 kilometer

Limiettijden:
Onze triatlon is een recreatieve triatlon. Er zijn geen limiettijden. Iedereen is welkom en iedereen is een winnaar. Het enige waar een limiettijd op staat is de speech van de burgemeester bij de prijsuitreiking. Aangezien het parcours gedeeltelijk over gewestwegen loopt, kan het uitzonderlijk gebeuren dat we achterblijvers bij het fietsen een deel van het
fietsparcours laten afsnijden. Graag de beslissing van de jury hieromtrent te respecteren.

Prospectie:
Het parcours kan vooraf niet worden verkend. Er wordt immers gezwommen in het kanaal Dessel-Schoten, het fietsparcours loopt deels over het vliegveld en het militair domein. We streven naar optimale veiligheid voor alle deelnemers. Weet wel dat het loopparcours natuurlijke (bosrijke omgeving) en mechanische (brug) hindernissen bevat.

Reglement:
De wedstrijd volgt géén internationaal triatlon reglement. Wij organiseren een recreatieve triatlon, waar de nadruk ligt op het sportieve en ludieke aspect en niet zozeer op het competitieve aspect. Wij hanteren een sport ethische code, waar respect en veiligheid centraal staan. Flagrante overtredingen tegen sportiviteit en veiligheid worden gesanctioneerd.

Belangrijkste voorwaarden van onze triatlon zijn:    

 • Minimumleeftijd is 16 jaar op dag van de wedstrijd (deelnemers verklaren dat hun ingevulde inschrijvingsgegevens volledig en correct zijn).
 • Stayeren is toegelaten.
 • Fietshelm dragen is verplicht.
 • Fietshelm moet vastgemaakt zijn vanaf de fiets in beweging komt tot hij stopt in de wisselzones.
 • Er wordt niet gefietst in de wisselzones.
 • We raden het gebruik van een triatlonstuur af, aangezien stayeren is toegestaan. Het gebruik van een triatlonstuur kan de rijvaardigheid en de veiligheid in het gedrang brengen.
 • Mechanische ondersteuning van de fiets is niet toegelaten. En de fiets heeft geen motorisch gestuurde hulpmiddelen
 • Lopen met bloot bovenlijf is verboden.

2. Registratie – Onthaal – Omkleden

Het registreren en afhalen van het startnummer gebeurt aan de tent, opgesteld op de feestweide van het Park de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle.
Dit dient te gebeuren tussen 16h00 en 18h00.
Elke atleet dient zich persoonlijk aan in het bezit van haar/zijn identiteitskaart en inschrijvingsmail.
Trio’s melden zich gezamenlijk aan.

Bij de registratie krijg je de volgende zaken mee:

 • Deelnemersnummer met chip: zowel bij het lopen als het fietsen draag je het nummer VOORAAN
 • Nummer voor de fiets
 • Nummer voor de bagage-emmer (wij raden aan een afsluitbare emmer mee te brengen. We kunnen echter niet garanderen dat er geen kledij verloren gaat).
 • Armbandje (trio’s krijgen 3 armbandjes)

Na de registratie drop je in de nabijgelegen wisselzone 2 (tussen fietsen en lopen) je benodigdheden voor het loopgedeelte. De zone is bewaakt van 18h00 tot 21h30. Je hebt een armbandje nodig om erin te komen.

Omkleden kan in de kleedkamers van Oostmalle Sport, gelegen achter wisselzone 2. Je materiaal bewaar je in eigen beheer of kan achtergelaten worden in de wisselzone.

Daarna begeef je je met de fiets naar wisselzone 1, Gansheide weg, 2310 Rijkevorsel.

3. Tijdsregistratie

De tijdsregistratie gebeurt met een chip in het deelnemersnummer. Je draagt het steeds VOORAAN. In de wisselzones loop je best naast je fiets, hetgeen de enige garantie biedt op een correcte tijdsregistratie.

Bij verlies van de chip zijn we genoodzaakt een schadevergoeding van 35 euro te claimen.

4. Kledij

Er zijn géén criteria voor kledij. De loopproef mag echter niet in ontbloot bovenlijf te gebeuren.

5. Onderdelen

Wisselzone 1: Gansheideweg, 2310 Rijkevorsel
De wisselzone is enkel toegankelijk voor deelnemers en medewerkers.
Fietsen is niet toegestaan in de wisselzone.
Het dragen van een onbeschadigde fietshelm is verplicht tijdens het fietsen.

Zwemproef: Kanaal Dessel-Schoten, brug 7, 2310 Rijkevorsel
De deelnemers moeten klaarstaan om 18h30 aan de start.
Wetsuits zijn toegestaan.
Afgelasting van de zwemproef is mogelijk in geval van uitzonderlijke weers- en/of natuurfenomenen.
Kunstmatige hulpmiddelen zijn verboden, enkel kan je beroep doen op de door ons voorziene plastieken eendjes.
Redders zorgen voor de veiligheid. Bij problemen doe je onmiddellijk beroep op hen.
Trio’s lossen elkaar af aan de fiets.

Fietsproef: Het fietsparcours brengt je van brug 7 langs het vliegveld tot in domein de Renesse.
De fietsers dragen hun wedstrijdnummer VOORAAN tijdens het fietsen.
Het dragen van een vastgemaakte helm tijdens het fietsen is verplicht.
Stayeren is toegestaan. We raden het gebruik van een triatlonstuur af, aangezien stayeren is toegestaan. Het gebruik van een triatlonstuur kan de rijvaardigheid en de veiligheid in het gedrang brengen.

Rij steeds rechts om blocking van andere deelnemers te voorkomen.
Deelnemers moeten te allen tijde de verkeersregels in acht nemen.
Politie en seingevers staan in voor de veiligheid van de deelnemers.
Indien de hulpdiensten in geval van nood het parcours dienen te kruisen, dan hebben zij steeds voorrang op de deelnemers. Blijf in dat geval uiterst rechts.

Wisselzone 2: De wisselzone bevindt zich in Park de Renesse, Lierselei 50A, Oostmalle
Er mag NIET gefietst worden in de wisselzone.
De fietshelm dient vastgeklikt te blijven tot de fiets geparkeerd is.
Hinder géén andere deelnemers door ondoordachte maneuvers.
Trio’s lossen elkaar af op de plaats waar de fiets geparkeerd wordt.

Loopproef: Het parcours bestaat uit een lus van 5 km doorheen het Park de Renesse.
Tijdens het lopen draagt men het deelnemersnummer VOORAAN.
Er wordt niet gelopen met ontbloot bovenlijf.
Onderweg is er een bevoorradingspost met water voorzien. 

Finish: Deze ligt voor de tent, op de feestweide, aan de vijver in park De Renesse.
Na de aankomstzone is er bevoorrading voorzien.
De tijdsregistratiechip moet bij het verlaten van de aankomstzone afgegeven worden aan de medewerkers bij de uitgang van deze zone.
De aankomstzone wordt enkel verlaten via de voorziene uitgang.
Zwemmers en fietsers van de trio-wedstrijd zijn ook welkom in de aankomstzone voor een verfrissing.

6. Uitslag & protest

De uitslag wordt omstreeks 22u in de centrale tent opgehangen. De dag na de triatlon is deze online te raadplegen.
Bij flagrante overtreding van de sportiviteits- en/of veiligheidsregels wordt de deelnemer niet opgenomen in de uitslag. Tegen de beslissing van de jury is géén protest mogelijk.
Indien de tijdsregistratie door overmacht niet heeft plaatsgevonden, is er géén recuperatie van inschrijvingsgeld mogelijk.

7. Douches

Er zijn aparte douches en kleedkamers voor vrouwen en mannen beschikbaar bij KVC Oostmalle Sport.
Deze zijn geopend tot 21u30.

8. Afhalen materiaal wisselzone 1

We brengen het in wisselzone 1 achtergebleven materiaal met de vrachtwagen naar wisselzone 2.
Het kan daar opgepikt worden na afloop van de wedstrijd en dit tot 21u30.

9. Afhalen materiaal wisselzone 2

Wisselzone 2 is een bewaakte zone.
Je kan hier je materiaal oppikken tot 22u. Daarna wordt de zone opengesteld voor het publiek. Je kan er enkel in met een armbandje.

10. Prijsuitreiking         

De prijsuitreiking vindt plaats in de centrale tent op feestweide van Park de Renesse.
Deze start om 22u.
Er zijn prijzen te winnen in de categorieën: vrouw -40, man-40, vrouw+40, man+40, snelste trio, Snelste man van Malle, Snelste vrouw van Malle
Deelnemers, die tijdens de wedstrijd een eendje of meerdere eendjes weten te bemachtigen, mogen hun natura prijs (max. 1 per persoon) afhalen na de wedstrijd in de centrale tent. Wees solidair bij het vangen van eendjes.

11. Verzekering

De organisatie heeft voor de wedstrijd een BA-verzekering alsook een sport-ongevallenverzekering afgesloten. Op onze website vind je een bestand met de waarborgen van deze polissen. We raden aan deze te raadplegen. De gedekte waarborgen zijn beperkt. Indien je dit nodig acht, raden wij aan een persoonlijke verzekering af te sluiten.
Er is geen medisch attest nodig om te mogen starten aan onze triatlon. Het is wel raadzaam je goed voor te bereiden en eventueel medisch te laten keuren.

12. Doping

De Lollepotters vzw volgen de uitvoering van de code van het WADA waardoor doping niet toegestaan is tijdens onze wedstrijd.
Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de regels en procedures van het Vlaams dopingdecreet. Dopingcontroles zijn mogelijk.

14. Inschrijving & betaling

Je bent pas ingeschreven na ontvangst van betaling.
Eens ingeschreven is er geen mogelijkheid tot terugbetaling meer.
Een betaling van het inschrijvingsgeld houdt de aanvaarding in van de algemene voorwaarden.
Indien onze triatlon -in geval van overmacht- niet kan plaatsvinden of tijdens de wedstrijd onderbroken wordt (bv. door hulp- of veiligheidsdiensten), is er geen mogelijkheid tot recuperatie van inschrijvingsgelden.

15. Contactgegevens organisatie   

vzw DE LOLLEPOTTERS
Burgemeester Van de Mieropstraat 18
2390 Oostmalle
info@lollepotters.be
Ondernemingsnummer/BTW-nummer BE 0507.880.221
IBAN BE17 7310 3933 8121
BIC KREDBEBB